Átadó ünnepség – 2019. május 9.

Tisztelt Ünneplők!

A dunaszekcsői iskola nevében szeretettel köszöntöm az iskola felújításának záró ünnepségén megjelenteket.

 • Külön tisztelettel köszöntöm:
  Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő urat
  Käszné Lebő Zsuzsannát a Mohácsi Tankerületi Központ igazgató asszonyát
  valamint a tankerület dolgozóit.
 • Nagy tisztelettel köszöntöm:
  Szabó Gergely alpolgármester urat
  Kohlné Engert Klárát a SÁI és AMI igazgató asszonyát
  Jankovich –Bésán Mihály urat az egykori tulajdonosok képviseletében.

Köszöntöm továbbá a kedves szülőket, kollégákat, diákokat és valamennyi megjelent vendéget.

        Ahol az emberek iskolát építenek, bíznak a jövőben.

        Dunaszekcsőn az első részletes adatok az iskoláról 1810-ből valók, s bár nagy számban voltak tanköteles tanulók, csak kevesen járhattak rendszeresen iskolába. Megszületett a törvény a kötelező iskolába járásról, és az igény is egyre nőtt új és új ismeretek elsajátítására. Az iskolaügy fejlődésnek indult, lett állandó tanító/tanítók községünkben, de még nem volt mindenkit befogadó, méltó épület.

    Az egykori kastélyt, amely ma otthont ad a gyermeki fők kiművelésének, 1810 környékén építette a Bésán család. A klasszicista épület onnantól a falu központja lett. A Jankovich-Bésán család 14 szobás Dunára néző otthona a 2. világháború után állami kézre került, a berendezése elpusztult. Új életre akkor kelt, amikor 1956 szeptemberében ide költözött a mai művelődési ház épületéből a felső tagozat. Onnantól a felújítási és kibővítési munkák szinte folyamatosak voltak, a legnagyobb átalakítás 1967-ben történt, amikor a hátsó földszintes épületre emelet került. Korszerű, minden igényt kielégítő
iskolaépületté pedig akkor vált, amikor 1977-ben a község lakosainak példamutató összefogásával megépült a tornaterem.

        Nem elég, ha egy iskola megtanítja, írni, olvasni, számolni diákjait. Szükséges az olyan többlet, melyet máshol, más iskolában nem kaphatott volna meg a gyermek. Ennek a sajátos légkörnek az alapját adja az iskola épülete, környezete. Tagadhatatlan, hogy a szekcsői iskolát ebben a tekintetben nehéz felülmúlni.Az épület múltja és külleme, a kastélypark páratlan szépsége, és a tágabb környezete a Dunával övezve, olyan élmények megszerzéséhez juttatja községünk tanulóit, melyek segítségével gyökereket növeszthetnek, amelyek bárhol megtartják őket a világban, de azért nem feledik, hol indult a sarjadás.

        Mindannyian tudjuk, mennyire ráfért már e szépkorú épületre a felújítás.
A szakmai megújulást több korábbi pályázat szolgálta már, TÁMOP, TIOP, KEOP, IPR pályázatok segítségével módszertani kultúránk vett alapvető fordulatot, gazdagodott számítógépparkunk, már minden osztályra jut interaktív tábla, és használni is tudjuk őket. Tanulmányi kirándulásokra, erdei iskolába vittük tanulóinkat. Kiemelt gonddal kezeljük a fenntartható életmódra nevelést, az életpályaépítést, pénzügyi ismereteket, egészséges életmódot, közlekedési ismeretek elsajátíttatását. Ezek mindegyikére kaptunk támogatást korábbi pályázati pénzekből, s jelen pillanatban is folyik két EFOP-os pályázat, mely szintén támogatja az előbbi tevékenységeket.

        De eddig nem jutott elegendő pénz az iskola épületére. A fordulat 2017 tavaszán érkezett, a Mohácsi Tankerületi Központ irányításával és támogatásával pályázatot nyújtottunk be iskolánk korszerűsítésére. Az EFOP – 4.1.3-17 azonosítószámú Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat elnyerte a kiírók támogatását, és 2018 nyarán megindultak a munkálatok, amelynek eredményeképpen nemcsak korszerűsödött, de meg is szépült iskolánk. Az elnyert összeg 72 965 335 forint. Az épület felújítására 66 658 000 forintot kaptunk. Ebből az összegből teljesen megújult a tornaterem: szigetelést kapott a tető a falakkal együtt, utóbbiak új vakolatot is, újak az ablakok, de a legfontosabb a korszerű sportpadló. A tantermek nagyobb része is új padlót kapott, az egykori kastélyépület újra lett csatornázva, vakolva és festve, és a Dunára néző ablakokat is kicseréltük. Megújult a kerékpártároló, több helyen a járda.
6,3 millió forintot eszközbeszerzésre is fordítottunk: interaktív panel, projektor, tanulói tabletek, interaktív tananyag, szemléltető- és fejlesztőeszközök, kül- és beltéri bútorok és egyebek gazdagították iskolánk eszközparkját.

        Köszönjük a Mohácsi Tankerületi Központ vezetőjének, Käszné Lebő Zsuzsannának, hogy minden követ megmozgatott, a tankerület szakembereinek, hogy a lehetetlent is megoldották, és a kivitelező Mestercsillag Kft-nek a felújítás során tanúsított rugalmasságát.

        Köszönet továbbá minden a felújításban szerepet vállaló cégnek és magánszemélyeknek, külön köszönet a szülők, a pedagógusok, a technikai dolgozók és a gyerekek közreműködéséért.

        A beruházás megvalósulásával nemcsak a mának teremtődtek meg a feltételei, hanem a jövőnek is, hiszünk benne, hogy van jövője a dunaszekcsői iskolának, hiszen ezért dolgozunk nap mint nap. Az elmúlt év során sok áldozatot hoztunk, hogy mostantól a megújult épületben folytathassuk a munkát. Óvjuk közösen, hogy évtizedekig szolgálhassa sok-sok kisdiák értelmi, érzelmi, akarati fejlődését.

        Ady Endre iskolájához írt soraival kívánok mindnyájunknak erőt és kitartást:

„Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

A képek itt tekinthetőek meg.