• Telefon:

    06/69 335-123

  • Email:

    SZEKCSOISKOLA@GMAIL.COM

  • E-napló
Név Munkakör, beosztás
Baloghné Kiss Gyöngyi tagintézmény-vezető magyar tanár  
Emmert Józsefné 3.o. – osztályfőnök, tanító, nemzetiségi német tanító
Hermanné Märcz Éva tanító, nemzetiségi német tanító
dr. Holczerné Tóth Melinda Éva nemzetiségi német tanár
Kis-Gadó Csabáné 5.o. – osztályfőnök, testnevelés, földrajz, természetismeret tanár
Lászlóné Szőke Éva Csilla 7.o. – osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom tanár, erkölcstan oktató, rajz tanító
Liliomné Pávkovics Judit történelem, rajz, technika, erkölcstan tanár
Mile Tünde Ágnes 2.o. – osztályfőnök, tanító
Paczári Lászlóné 6.o. – osztályfőnök, matematika, informatika, ének tanár
Kremné Kisfali Mária kémia, fizika tanár
Schmidt Gabriella nemzetiségi német tanító, könyvtáros
Skaliczki Judit 1.o. – osztályfőnök, testnevelés
Treutz László tanító – testnevelés, biológia tanár
Vörösné Schmidt Anikó gyógypedagógus
Zerényi Tilda 4.o. – osztályfőnök, tanító