Név Munkakör, beosztás
Baloghné Kiss Gyöngyi tagintézmény-vezető, magyartanár  
Emmert Józsefné 4.o. – osztályfőnök, tanító, német nemzetiségi tanító
Galambosi Eszter tanító, német nemzetiségi tanító
dr. Holczerné Tóth Melinda Éva 5.o. – osztályfőnök, némettanár
Kis-Gadó Csabáné 6.o. – osztályfőnök, testnevelő, földrajz-természetismeret tanár
Lászlóné Szőke Éva Csilla 8.o. – osztályfőnök, magyar nyelv és irodalomtanár, erkölcstan- tanár, rajz tanító
Liliomné Pávkovics Judit történelem, rajz, technika, erkölcstan-tanár
Mile Tünde Ágnes 3.o. – osztályfőnök, tanító
Paczári Lászlóné 7.o. – osztályfőnök, matematika, informatika, énektanár
Neumeister Hilda kémiatanár
Schmidt Gabriella német nemzetiségi tanító, könyvtáros
Skaliczki Judit 2.o. – osztályfőnök, testnevelő
Treutz László tanító, testnevelő, biológiatanár
Zerényi Tilda 1.o. – osztályfőnök, tanító
Gubik Viktória
pedagógiai asszisztens